Техномаркет - Кредити

ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

Техномаркет Македонија ДООЕЛ во своите продажни места нуди брзи наменски потрошувачки кредити преку Стопанска Банка Скопје , УНИ банка и Капитал Банка.

Во нашите салони можете да купувате производи по редовна цена и до 48 рати.

Можете да одберете кредит кој најмногу Ви одговара и да аплицирате за потрошувачки кредит во било која од понудените банки без разлика во која банка примате плата.

Детални карактеристики на потрошувачките  кредити :


УНИ БАНКА:

Условии критериуми:

- Редовен работен однос од најмалку 6 месеци,

- минимални примања од 15000 денари,

- задолженоста и обврските за други кредити да не е поголема од 50% од примањата

Потребни документи:

- Лична карта, 

- потврда за вработување,

- М1/М2 образец,

- извод од банка за примањата во последните шест месеци (доколку сте примател на плата во Уни Банка извод не е потребен)

Начин на аплицирање:

Во нашите салони добивате профактура за бараниот производ и со неа и со потребните документи аплицирате во најблиската  експозитура на Уни Банка

*За пензионери:  старосната граница за аплицирање е 70 години на денот на отплата на кредитот , потребен е чек од пензија и лична карта


СТОПАНСКА БАНКА:

Условии критериуми:

- Редовен работен однос од најмалку 6 месеци,

- минимални примања од 15000 денари,

- задолженоста и обврските за други кредити да не е поголема од 50% од примањата

Потребни документи:

- Лична карта, 

- потврда за вработување,

- извод од банка за примањата во последните шест месеци (доколку сте примател на плата во Стопанска банка  извод не е потребен)

Начин на аплицирање:

Во нашите салони добивате профактура за бараниот производ и пополнувате формулар за аплицирање. Доколку не сте примател на плата во Стопанска банка, пополнетите формулари ги носите на заверка кај Вашиот работодавач, доколку примате плата во Стопанска банка оваа заверка не е потребна. Ние ги проследуваме документите во банката.

*За пензионери:  старосната граница за аплицирање е 70 години на денот на отплата на кредитот , потребен е чек од пензија и лична карта


КАПИТАЛ БАНКА:

Условии критериуми:

- Редовен работен однос од најмалку 6 месеци,

- минимални примања од 15000 денари,

- задолженоста и обврските за други кредити да не е поголема од 50% од примањата

Потребни документи:

- Лична карта, 

- ЕЗБО број (од здравствена легитимација)

Начин на аплицирање:

Во нашите салони добивате профактура чија сума заедно со податоците од донесените потребни документи ја препраќаме до банката на одобрување

Доколку првично се одобри (за петнаесетина минути), во салонот се пополнуваат  потребните формулари и договорот за кредитот. Комплетната документација ние ја препраќаме до банката.

*За пензионери:  старосната граница за аплицирање е 73 години на денот на отплата на кредитот , потребен е чек од пензија и лична карта


ИУТЕ КРЕДИТ:

Потребни документи: лична карта или здравствена легитимација

Начин на аплицирање: Се аплицира во нашите салони, добивате профактураза бараниот производ, ние праќаме барање до кредитното биро и по одговорот за одобрување кое трае петнаесетина минути, пополнувате договор за потрошувачки кредит

*За пензионери: старосната граница за аплицирање е 75 години на денот на отплата на кредитот

 


Сите дополнителни информации како и пресметките за ратите кај секој од кредитите ќе ги добиете во нашите продажни салони

https://tehnomarket.com.mk/locations