Техномаркет - Еко акција

 ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје во соработка со НУЛА ОТПАД спроведува Еко акција  преку која можете да се ослободите од оштетените и непотребни електрични апарати. Акцијата опфаќа бесплатно превземање на старите електрични апарати од пред домовите на физичките лица од страна на компанијата Нула Отпад, со што сопственикот се стекнува со ВРЕДНОСЕН ВАУЧЕР за купување на нов апарат во Техномаркет.

Нула Отпад како лиценциран колективен постапувач има формирано ЕКО ЛИНИЈА како достапен сервис за граѓаните , каде можат да го пријават и на правилен начин да се ослободат од eлектричниот и електронскиот отпад.

Бројот на  ЕКО-ЛИНИЈАТА е 070 236 000

Со едноставно јавување, екипите на Нула Отпад  вршат БЕСПЛАТНО ПРЕЗЕМАЊЕ од прагот на нивниот дом.

 

Право на учество во акцијата има секое физичко лице кое е сопственик на отпадна електрична и електронска опрема од домаќинствата.  

При превземањето на ел. отпад, сопственикот и Нула Отпад  ќе потпишат потврда- ваучер за превземена отпадна електрична и електронска опрема, во која се наведува видот, количината на ел.отпад и износот на ваучерот.

Електронскиот отпад е поделен на габаритен и негабаритен.

Габаритен отпад  (шпорет, машина за перење, машина за сушење, машина за садови, фрижидер, замрзнувач, клима, телевизор CRT и LCD…) 

Негабаритен отпад 

ВРЕДНОСЕН ВАУЧЕР

ВРЕДНОСЕН ВАУЧЕР СЕ ИЗДАВА ЗА САМО ЕДЕН ГАБАРИТЕН ПРОИЗВОД И НА ИСТИОТ МОЖАТ ДА БИДАТ ДОДАДЕНИ  ПОВЕЌЕ МАЛИ АПАРАТИ.

Добиената потврда-ваучер, сопственикот може да ја искористи како попуст на производ при секое идно купување во сите продажни места на Техномаркет, најдоцна во рок од 30 дена од датумот на издавање. Со износот на еден ваучер, може да се покрие максимум 30% од малопродажната цена на еден нов производ. Потврда - ваучерот не може да се замени за пари. Ваучерот не може да се користи за купување на производи кои се на тековен флаер, имаат специјален попуст или се со специјална ознака на веб страницата. Износот на ваучерот наведен во потврдата-ваучер, зависи од видот на електричниот отпад кој е предаден/ превземен


Со почит,
ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје