Техномаркет - АПЛИКАЦИЈА

АПЛИКАЦИЈА

 

Крајниот корисник, физичко лице со адреса на , е-маил , на ден 23.09.2019 .г го пријавува следниот електричен и електронски отпад за превземање од горенаведената адреса.

Износ на вредносен ваучер

Ред.бр Категорија Вид на електричен отпад Превземање од домот на корисникот Корисникот сам ја носи во техномаркет
1 Шпорет габаритен 400 ден. 400 ден.
4 Машина за перење габаритен 400 ден. 500 ден.
5 Машина за садови габаритен 400 ден. 500 ден.
6 Бојлер макс 30 l негабаритен 100 ден.
7 Бојлер макс 50 l негабаритен 100 ден.
9 Фрижидер/замрзнувач до 150 l габаритен 400 ден. 500 ден
10 Фрижидер/замрзнувач 150 l - 300 l габаритен 400 ден. 500 ден
11 Фрижидер/замрзнувач над 300 l габаритен 400 ден. 500 ден.
12 Клима габаритен 400 ден. 500 ден.
20 CRT TV 45-70cm габаритен 400 500 ден.
21 CRT TV 71-80cm габаритен 400 500
22 CRT TV 81-110cm габаритен 400 500 ден.
13 Мали кујнски апарати (пегла, правосмукалка, бојлер проточен 10л, миксер, фен, видео, мини систем, кварцна печка, принтер) негабаритен 100 ден.
2 Мини шпорет негабаритен 100 ден.
3 Микробранова печка негабаритен 100 ден.
8 Маслени радијатори негабаритен 100 ден.
14 Компјутер (куќиште со тастатура) негабаритен 100 ден.
15 Лаптоп негабаритен 100 ден.
16 Принтер A3 или поголем негабаритен 100 ден
17 Монитор (CRT,TFT,LCD) негабаритен 100 ден.

 

 

Јас, , со оваа изјава давам/не давам согласност на ДППУ ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА дооел Скопје да ги користи и обработува моите лични податоци наведени во потврдата, за потребите на промотивни и рекламни цели, како и да ги чува во збирката на лични податоци, се додека има потреба од истите, по што истите ќе бидат избришани/уништени согласно законот за заштита на лични податоци. Го задржувам правото во секое време повлекувањеро на согласноста да го дадам писмено или бо било која друга форма.